Rauthla 17.Jan.2023 :   Nimin khan School Education Department buatsaihin Directorate of School Education Conference Hall, Education Centre, Treasury Square, Aizawlah School Education Department Thlakip chanchinbu ‘Meichher’ chanchinbua thu leh hla lam thawh thate chawimawina Best Article of the Year leh Meichher Best Contributor of the Year sem a ni. He hun hi Dr. H.Lalthlangliana, Director, School Education Department-in kaihhruaiin Dr. Lalzirmawia Chhangte, IAS, Secretary, School Education Department-in khuallian niin a hmanpui a ni.

Ziak mite hlutzia leh chawimawi an phu tih tarlan nan Meichher chanchinbua thu leh hla ziak ?ha leh thu leh hla thawh hlâwk thlan chhuahte hnêna lâwmman leh chawimawina hlan hi Meichher Best Article of the Year & Meichher Best Contributor of the Year buatsaih a nih chhan bulpui ber a ni. Vawiina chawimawina dawngte chu:-

MEICHHER BEST ARTICLE OF THE YEAR 2022

Position Name of Writer                                                               Name of Article

1st          =             T.C. Jonunsânga,                             -              Aia Upa zah

                              Lunglei Vênglai

2nd        =             J.H. Ngûrzâmpuia                            -              Tuiah tui namên ka dâwn lo ve

                              Bethlehem Vêng, Aizâwl

3rd         =             Zalianthanga                                    -              Mizo

                             Tawng mawina leh danglam bîkna

                            Tahan, Myanmar

MEICHHER BEST CONTRIBUTOR OF THE YEAR 2022

Position               Name of Writer                               No. of contributing Article

1st          =             Pu Ramhluna Hnamtê                     -              Article 7

                              Luangmual, Aizâwl                                                          

2nd        =             Pu Familia Fânai Lal?ansânga        -              Article 4

                              Zotlâng, Lunglei  

3rd         =              (i)   Pu R.Lalrâwna                         -              Article 3

                                      Electric Vêng, Aizâwl

                              (ii)   Pu B.Lalthangliana                   -              Article 3

                                  Chhînga Vêng, Aizâwl

                              (iii)  Pu Zirsângkima                         -              Article 3

                                  Thuampui Vêng, Aizâwl

                              (iv)  Mahmuaka Chhakchhuak       -              Article 3

                                      Chanmari, Aizâwl

Meichher hi a tîrah chuan ‘Zoram Êng’ tiin tihchhuah a ni a; chu chu kum 48 emaw dâwn liam ta, kum 1975 March & April thla chhuak kha a bul ?anna a ni a; amaherawhchu, a ?ûlna leh remchân zâwkna a awm avângin ‘Zoram Êng’ tih chu kum 1975 October thla chhuak a?anga ‘Meichher’ tia a hming thlâkin, tun thleng hian a hming thlâk tawh lovin ‘Meichher’ hi tihchhuah chhunzawm a ni ta a ni. Kum 1975 March & April thla chhuak atanga chhiarin tunah January 2023 tihchhuah tawh thlengin bu 779 tihchhuah a ni tawh a ni.

Post a Comment

Powered by Blogger.